Bolån

Bolån eller bostadslån är lån som används för att finansiera köp av hus eller bostadsrätt. Du kan också få bostadslån till grundrenovering av hus eller lägenhet. För att få bolån skall dina kreditupplysningar vara i sin ordning och du skall efter inkomster och utgifter ha tillräckligt med pengar för att amortera bostadslånet. Dessutom ska lånet ha en tillräcklig säkerhet.

En bostad finansieras oftast med flera olika lånedelar, som alla har olika räntesatser. Den största delen kallas bottenlån eller hypotekslån (länk till annan sajt) och är den del där bostaden står som säkerhet. Denna del kan utgöra upp till cirka 75% av bolånet.

Den resterande delen av lånebehovet kan finansieras med ett s.k. topplån. Topplån har ingen säkerhet och därför har topplån en rörlig ränta, som vanligen är högre än bottenlånets.

Utöver bolånen är det rätt så vanligt att man betalar en del av bostaden med kontanter, dvs egna besparingar. Kontant delen varierar, men är oftast ca 10% av det totala lånebeloppet.

Säkerhet för bolån

Som säkerhet för bostadslånet används oftast huset ellen bostadsrätten. Bolån beviljas normalt upp till omkring 85% av inköpspriset eller fastighetens värde.

Tips och råd